Aktuator D


Enkel betjeningsenhet av bordmodell med åpne- og lukke knapper som passer til både horisontale og vertikale skyvedører. Betjeningsenheten plasseres på toppen av arbeidsflaten. Trykknappene er enkle å trykke på med en distinkt følelse.

Brukes til styresystem EM – Elektromekanisk styresystem.

Les mer

Aktuator D3.AL1


Solid aktuator i pulvelakkert aluminium med opplyst alarmknapp. Betjeningsanordningen skrus under benkeplaten, noe som gir en pen og skjult installasjon. Takket være lyset er det lett å finne aktuatoren i en stressende situasjon. Belysningen indikerer også at den er koblet til styresystemet og at systemet har strømforsyning. Trykknappen gir en veldig distinkt følelse når den trykkes. En lav ramme rundt knappen minimerer risikoen for at den blir trykket ved et uhell.

Brukes til styresystem S3 – Programvarestyrt kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.AL2


Solid aktuator i pulverlakkert aluminium med opplyst alarmknapp. Akutatoren er egnet for montering på vegg eller annen vertikal overflate. Takket være den opplyste knappen er det lett å finne aktuatoren i en stressende situasjon. Belysningen indikerer også at den er koblet til styresystemet og at systemet har strømforsyning.

Betjeningsanordningen kan også skrus under benkeplaten, noe som gir en pen og skjult installasjon. Trykknappen gir en veldig distinkt følelse når den trykkes. En lav ramme rundt knappen minimerer risikoen for at den blir trykket ved et uhell.

Brukes til styresystem S3 – Programvare kontrollert kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.AL3


Enkel betjeningsenhet med alarmknapp for plassering oppå benkeplaten. Trykknappen gir en veldig distinkt følelse når den trykkes.

Brukes til styresystem S3 – Programvarekontrollert kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.D


Enkel kontrollenhet av bordmodell med åpne- og lukke knapper. Passer både horisontale og vertikale skyvedører. Betjeningsenheten plasseres på toppen av arbeidsflaten. Trykknappene er enkle å trykke på med en distinkt følelse.

Brukes til styresystem S3 – Programvarekontrollert kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.DP1


Solid aktuator som passer både horisontale og vertikale skyvedører. Betjeningsanordningen skrus under benkeplaten, noe som gir en diskret installasjon som ikke roter til arbeidsflaten. Trykknappene er enkle å trykke på med en distinkt følelse. Når den trykkes, høres en behagelig klikke lyd.

Brukes til styresystem S3 – Programvarekontrollert kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.DP2


Liten og diskret aktuator som passer både horisontale og vertikale skyveluker. Betjeningsanordningen monteres innfelt i benkeplaten, noe som gir en stilig installasjon.

Brukes til styresystem S3 – Programvarestyrt kontrollsystem.

Les mer

Aktuator D3.F2


Kraftig fotpedal som passer både horisontale og vertikale skyveluker. Fotpedalens ergonomiske design gjør den enkel å bruke samtidig som den effektivt forhindrer at begge pedalene aktiveres ved et uhell. Når den trykkes, høres en tydelig klikke lyd.

Ved å koble både en fotpedal og en håndkontrollenhet til samme skyveluke kan brukeren velge den kontrollmetoden som passer best.

Brukes til styresystem S3 – Programvarestyrt kontrollsystem.

Les mer

Aktuator F2


Kraftig fotpedal som passer både horisontale og vertikale skyvelyker. Fotpedalens ergonomiske design gjør den enkel å bruke samtidig som den effektivt forhindrer at begge pedalene aktiveres ved et uhell. Når den trykkes, høres en tydelig klikke lyd.

Ved å koble både en fotpedal og en håndkontrollenhet til samme skyveluke kan brukeren velge den kontrollmetoden som passer best.

Brukes til kontrollsystem EM – Elektromekanisk kontrollsystem.

Les mer

Styresystem for skyveluker


Liten og diskret aktuator som passer både til horisontale og vertikale skyveluker. Betjeningsanordningen monteres innfelt i benkeplaten, noe som gir en stilig installasjon.

Brukes til styresystem S3 – Programvarestyrt styresystem.

Les mer

Teknisk spesifikasjon


EM – Elektromekanisk styresystem

Vårt elektromekaniske kontrollsystem EM er et enkelt og robust system. Det består av få detaljer som kan gå i stykker og hvis noe går galt er det veldig enkelt å feilsøke.

Systemet egner seg for mindre skyveluker hvor det bevegelige glasset har lav vekt. Små og lette skyveluker har ikke behov for myk start/stopp og derfor gir det elektromekaniske kontrollsystemet kortest åpningstid.

Manøvrering skjer med holdeenhetsbetjening (trykk-og-hold). Grensebrytere for tilkobling til tredjepartsanlegg (f.eks. innbruddsalarm) kan fås som ekstrautstyr. Systemet kan også utstyres med batteribackup slik at skyvedøren kan betjenes ved strømbrudd.

EM er normalt det mest økonomiske alternativet for mindre skudd.


S3 – Programvarestyrt kontrollsystem

I styresystemet S3 syres funksjonaliteten av programvare. Med S3 blir kundetilpasninger kostnadseffektive og påvirker ikke leveringstiden. Funksjonaliteten kan oppgraderes i etterkant uten at det kreves ny maskinvare. Funksjonaliteten kan oppgraderes i etterkant uten at det kreves ny maskinvare. Systemet er egnet for mellomstore og store skyveluker og reduserer vedlikeholdskostnadene. Systemet brukes også til skyveluker som skal utstyres med ulike tilleggsfunksjoner.

Myk start/stopp er standard og det er mulig å justere akselerasjon, hastighet og bremsing, noe om gir en jevn og fin tur samtidig som den reduserer mekanisk slitasje. Manøvrering skjer som standard med holdeanordningsbetjening (skyv-og-hold) og impulsanordningsbetjening (skyv-og-slipp) er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Vanlige programvarekontrollerte alternativer er;

– Impulsdrift (trykk-og-slipp)
– Alarmlukking via brannalarm
– Alarmlukking via innbruddsalarm
– Åpning via IR-stråle
– Lukking via timer
– Åpne til en posisjon (f.eks. 200 mm)
– Tilkobling til tredjepartssystem (I/O)

Andre alternativer er grensebrytere for tilkobling til tredjeparts systemer (f.eks. innbruddsalarm). Hvis det er mer enn én operatørplass, kan flere styreenheter kobles til. Systemet kan også forsynes med batteribackup slik at skyveluken kan betjenes ved strømbrudd – noe som er svært viktig for å sikre at skyvedøren kan lukkes ved alarm.

S3 er normalt det mest økonomiske langtidslaternativet for mellomstore og store skyveluker.


Veiledning for valg av styresystem

Små skyveluker

Velg EM for;
– Høyeste hastighet og korteste åpningstid
– Lavest innkjøpspris
– Laveste totale eierkostnader (TCO)

Velg S3 for;
– Myk start/stopp for jevn kjøring
– Justerbar akselerasjon, hastighet og bremsing
– Tilgang til impulskontroll, alarm utkobling og andre valgfrie funksjoner
– Mulighet for oppgradering av funksjonalitet i etterkant

Mellomstore skyveluker

Velg EM for;
– Lavest innkjøpspris

Velg S3 for;
– Myk start/stopp for jevn gang
– Justerbar akselerasjon, hastighet og bremsing
– Tilgang til impulskontroll, alarmlukking og andre valgfrie funksjoner
– Mulighet for å oppgradere funksjonalitet i etterkant
– Lavest totalkostnad (TCO)

Store skyveluker

EM kan ikke velges på store skyveluker da den mekaniske slitasjen blir for stor.

Velg S3 for;
– Myk start/stopp for jevn gang
– Justerbar akselerasjon, hastighet og bremsing
– Tilgang til impulskontroll, alarmlukking og andre valgfrie funksjoner
– Mulighet for å oppgradere funksjonalitet i etterkant
– Laveste totalkostnad (TCO)


Mer og tenke på ved valg av styresystem

Batteribackup:
Med batteribackup kan skyvelukene åpnes og lukkes som vanlig ved strømbrudd. Dette er spesielt viktig når du stenger alarmen via brannalarm.

Håndholdt eller impulsenhetsdrift:
Både EM og S3 har håndholdt betjening (trykk-og-hold) som standard. Det betyr at skyveluken går så lenge knappen holdes nede og når du slipper knappen stopper den. Håndholdt betjening er enkel og intuitiv å bruke, selv under stress og i truende situasjoner.

Holdeanordningsoperasjonen på S3 kan utvides til kombinert holdeanordning og impulsanordningsdrift. Impulsdrift (trykk-og-slipp) betyr at et kort trykk på knappen er nok til å starte skyveluken. Skyveluken fortsetter å gå til den åpnes/lukkes, eller til knappen trykkes en gang til. Impulsdrift er praktisk å bruke og ofte verdsatt av operatør.

Under stress f.eks. i en truende situasjon kan det skje at operatør trykker på lukkeknappen gjentatte ganger, slik at en impulsbetjent skyveluke stopper i stedet for å lukkes. På arbeidsplasser med høye sikkerhetskrav kan impulskontroll derfor oppleves som utrygg. Vi anbefaler da å bruke holdeanordningsaktivdering og å supplere S3-systemet med nødstenging via en separat aktuator. Overfallslukking gjøres selvfølgelig alltid med en impuls-eselmanøver og kan ikke stoppes ved en feiltakelse.

Tilkobling til tredjepartssystemer:
S3 har en elektronisk hovedenhet som er plassert utenfor skyveluken (BxHxD175x80x50mm). Hovedenheten kommer i to utførelser og det som skiller dem er antall tilkoblinger.

Aktuatorer for åpen/lukking og nødstenging kan kobles til standardversjonen. Premium-versjonen har også tre ekstra innganger og tre ekstra utganger som brukes ved tilkobling til tredjeparts systemer. For tilkobling til brannalarm kreves premiumvarianten.


VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER ELLER TRENGER HJELP MED ET PROSJEKT? FYLL UT VÅRT KONTAKTSKJEMA OG VI TAR KONTAKT.