Kraftig vertikal sikkerhetsluke med elektrisk betjening for innendørs og utendørs bruk. Rammen på skyveluken er produsert enten vanlig stål eller i rustfritt stål.

Modell SV er spesialdesignet for installasjoner hvor det stilles høye krav til beskyttelse mot f.eks. overfall eller beskytning. Den kan utstyres med sikkerhetsglass fra 6 mm laminert glass til 75 mm skuddsikkert glass. Modell SV kan produseres med to eller flere bevegelige ruter for å dekke så mye av åpningen som mulig.

Rammen kan behandles med pulverlakk eller belegges med f.eks. rusfritt stål, kobber eller messing. Skyveluken er utstyrt med fallsikring som hindrer at det bevegelige glasset faller ned ved en ulykke. Den låses automatisk i lukket stilling. Styring skjer fra en kontrollenhet med holdeenhetskontroll (trykk og hold).

Eksempel på design

Teknisk spesifikasjon

Bredde Valgfri.
Høyde Valgfri.
Bredde på sidestolper 45 mm og oppover.*
Høyde på øvre profil 45 mm og oppover.*
Høyde på terskel Varierer*, som standard finnes ingen terskel.
Bredde/høyde på glasslister 20 mm og oppover.*
*Disse dimensjonene avhenger av tykkelsen på glasset og sikkerhetskravene.
Konstruksjon Motor, drivanordning, fallsikring og automatisk låsing er innebygd i lukens karmkonstruksjon.
Lås Mekanisk lås som automatisk låser luken i lukket stilling.
Strømforsyning 230 V AC- transformator.
Valgfritt: batteribackup.
Styresystem S3 programvarestyrt kontrollsystem med myk start/stopp og holdeenhetsbetjening (trykk og hold) som standard. Funksjoner som justerbar hastighet, impulsapparatdrift (trykk og slipp), alarmlukking og en rekke forskjellige betjeningsenheter er tilgjengelig som ekstrautstyr.
Brannvern Luken kan monteres med brannklassifisert glass, f.eks. 6 mm Pyran S (E60) eller 15 mm Pyrostop 30-10 (El30). Konstruksjonen er imidlertid ikke typegodkjent for montering i brannmur og objektgodkjenning er nødvendig. Vi anbefaler derfor vår typegodkjente modell Fireslide El30 eller Fireslide SV-E60 i stedet. Ta kontakt med våre selgere for mer informasjon.
Glass Sikkerhetsglass med tykkelse 6 mm og over. F.eks. 6 mm brannklassifisert glass klasse E60, 19 mm slagfast laminert glass klasse P7B eller 75 mm skuddsikkert glass klasse BR7NS.
Overflatebehandling Pulverlakkert i hvitt som standard. Andre overflatebehandlinger er tilgjengelig som tilvalg, f.eks. pulverlakk i andre farger eller platekledning i rustfritt stål, kobber eller messing.
Laget av Svalson AB, Sverige.
CE merket I henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Retten til endringer forbeholdes.

VIL DU VITE MER OM VÅRE PRODUKTER ELLER TRENGER HJELP MED ET PROSJEKT? FYLL UT VÅRT KONTAKTSKJEMA OG VI TAR KONTAKT.